WWC 2018

“Sport” myhmanhanasy

“Sport” myhmanhanasynda 398 sany ýokary hilli myhman otaglary bolup, ýokary derejeli myhmanlaryň, Halkara federasiýalaryň wekilleriniň, halkara media işgärleriniň  800-e golaýyny kabul eder. Şeýle hem bu myhmanhanada Halkara Agyr atletika federasiýasynyň Kongresi, Ýerine ýetiriji komitetiniň mejlisi we başga-da birnäçe ýokary derejeli mejlisler we duşuşyklar geçiriler.

 

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x